Total Pageviews

Popular Posts

Search This Blog

Followers

Pages

Wednesday, April 20, 2011

DANH MUC SACH TIENG VIET LUU TRU TAI THU VIEN QUOC GIA PHAP

Danh mục sách lưu trữ tại thư viện quốc gia Pháp

Tên sách

Tác giả

Năm xb

Nhà in

Code

Alê xù truyện

1919

Imp. De la Mission

8o Ya. Piece. 293

Alphabet syllabaire et exercice de lecture en quocngu….

1910

Imp. De la Mission Catholique

8o X. Piece.2154

Âm chất văn diễn ca, cảm ứng, cứu khổ (diễn ra văn quốc ngữ)

Phan Trang Dức

1922

Imp. De l’union Nguyễn Văn Của

8o Ya. Piece. 590

Âm chất văn diễn ca, sau có cảm ứng diễn ca giản luận với công quá cách

Trần Đằng Huy

1917

Imp. F.H. Shneider

8oYa. 476

Ân tìh thi vịnh

Ed. Par Huỳnh Kim Danh

1912

Imp. Huỳnh Kim Danh

8oYa. 484

An Nam Phật học hội Điều lệ và quy tắc

AN Phật học hội

1932

Imp. Mirador

8o021. 969

Appendix ad dictionarium latino-anamiticum = Conchin-chinese vocabulary = vocabulary cochinchinoise = tự vị an nam

1838

X. 4656

Vocabulaire francaise annamite

Aubaret (Gabriel)

1861

Imp. De la Mission Catholique

X. 20520

Bá nhẫn ca : Nói về sự làm người phái nhẫn

Huỳnh Thúc Mậu

1916

Imp. F.H. Shneidere

8o. R. 30070

Bác Dương kinh

Cao Văn Lỏi

1919

Imp. De l’union dNguyễn Văn Của

8o 021. 434

Bạch viên tôn các thơ

Đặng Lễ Nghi

1911

Imp. Phát toán

8o Ya. Piece. 127

Bạch viên tôn các truyện

Huỳnh Kiim Danh

1911

Imp. F. H. Shneider

8o Ya. Piece. 117

Bạch xà diễn nghĩa

Đinh văn Đấu dịch

1017

Imp. Huỳnh Kim Danh, et F.H. Shneider

8o Y2. 24564

Bạch xà thanh xà diễn nghĩa.

Cao Hải Để

1915

Imp., Nguyenẽ Văn Viết

8o Y2 Piece. 2666

Bài ca ân tình

Huỳn văn Ngà dịch

1916

8oYa. 425

Bài ca bát tài tử

1913

8o Ya. Piece. 220

Bài ca cải lương

Nguyễn Thường Ký dịch

1922

`

8o Ya. Piece. 600

Bài ca Lục vân tiên mới đặt.

Ed. Par Đặng thanh kim

1913

8o Ya. Piece. 241

Bài ca Lục vân tiên theo lối kiêm thời : cuốn thứ nhất.

Trad. Par Trần tựu thành

1923

`

8o Ya. 626

Bài ca mới thập nhị tài tử

1914

Phát Toán

8o Ya. Piece. 546

Bài ca nhị thập tứ hiếu

Trad. Par Huỳn Văn Ngà

1916

Imp. J. Viết

8oYa 422

Bài ca Sáu trọng toàn bổn

Huỳnh V., Liêng

1916

Imp. J. Viết

8o Ya Piece 208

Bài ca tình nhân, cữu tài tử tiếp theo

Nguyễn Đăng Giai dịch

1916

Imp. Union

8o Ya. Piece 210

Bài ca tứ tài tử

ĐẶng Nhiều Hơn

1915

Imp. De l’union

8o Ya. Piece. 206

Bài gẫm dọn ra theo cách kiểu ong thanh A. de Ligorio

1924

Imp. De la Mission

D. 74855

Bài giảng khen trường kỳ chùa Giác Lâm

1922

Fol Ya. Piece. 2

Bài Giang Nam

1920

`

8o Ya. 569 (2)

Bài Hịch con quạ

Trương Vĩnh Ký chép ra quốc ngũ và giải nghĩa

1883

8o Ya Piece. 61

Bài ông địa và tiên nương : hát đối đáp theo cuộc múa bông

Lê Xuân Sắc trad.

1915

Imp. Saigonaise L. Roỷe

8o Ya. Piece. 194

8o Ya. Piece 195

Bài thơ và lời evang đọc ngày chúa lễ cả trong năm

1906

Imp. De la Mission

D. 73417

Bản đờn kiềm

Trad. Nguyễn Tùng Bá

1913

Imp. De l’Union

8o Ya. Piece. 343

Dictionnaire francaise – annamite

Barbier (Victor)

1924

Imp. D’Extreme orient

8o X. 17462

Exercice gradue pour servir a l’etude de la langue annamite

Barbier (Victor)

1926

Imp. D’Extreme Orient

8o X. Piece. 2769

Lex expression comparatives dans la langue annamite

Barbier (Victor)

1925

8o X. Piece. 2746

Grammaire annamite

Barbier (Victor)

1925

8o X. 17467

Nouveau vocabulaire francaise – tonkinoise et tonkinoise – francaise

Beauregard (Crepin B. de)

1925

8o X. 17501

Premier lecón d’annamite ….

Berjot (j.)

1907

8o X. Piece. 1832

Bích câu kỳ ngộ

Lê Kim Giang

Hà Nội, Phu Vân

1922

8o Ya. Piece. 578

Biên phận tà chính

Bangkok

1844

8o X011. 1794

Biên phận tà chính. Mặc tưởng thần công

1842

8o X011. 1750

Bình sanh lãnh yến toàn ca : tho tứ tài tử

Trần Phong sắc

1924

Imp. Du centre

8o Ya. 625

Premiere lecture francaise a l’usage des elevé des ecole cantonais

Blaquiere (H.)

1907

8o X. 13 176 (1-2)

Bội phu quả báo : tuồng hát cải lương

Phạm Công Bính

1924

8o Ya. 637

Lexique francaise annamite

Bolliet (Mme W)

1917

8o X. 15 779

Manuel de conversation franco-tonkinoise

Bon (Cố Bản) et Dronet (cố Ân)

1889

8o X. 13859

Bổn dạy chầu nhưng

1911

D. 89012

Bổn dạy chữ mẫu ABCD…. Cùng phép đánh vần

1884

SG, imp. De la Mission

8o X. Piece. 1114

Bổn dạy đánh vần tiếng lang sa

1892

8o X. Piece 990

Bổn dạy đánh vần tiếng Lang Sa

1906

SG. Imp. De la Mission

8o X. Piece 1790

Bổn dạy tiếng Latinh

1869, SG.

8o X011. 1734

Bổn dạy về sự ái mộ nguyện gẫm cùng về sự tĩnh tâm

1918

D. 74 791

Bốn mươi bảy điều giáo hoá triều Lê

Trần Trọng Kim

HN. 1928

Trung Bắc Tân Văn

8o Ya. 748

Dictionnaire annamite francaise

Bonet (jean)

Paris, 1899

4o X. 1726

Bóng cầu mời : Hội Bác tiên

Đinh lễ nghi

SG. 1915

Imp. De l’Union

8o Ya. Piece. 188

Tam Quốc tuồng

1913

8o Ya Piece 234

Sãi Vãi

Cheon…

1886

8o Ya 39

Manuel franco-annamite de conversation usuelle

SG. 1906

8o X. 13 175

Methode de lecture franco-annamite

Boscq

1910

8o X. 14. 664

Morale et lecon de chose en quoc ngu

Boscq (Jean C. )

1898

8o R. 15 534

Gương thế sự : ngụ ngôn văn tập

Bùi Huy cường (Nam Hương)

1924

thuỵ ký, Hn

8o Ya. Piece. 629

Nhời con trẻ : bài tập đọc và bài học thuộc lòng

Bùi Huy Cường

1923

Thanh niên ấn quán

8o Ya. Piece. 586

Sách họ quốc ngữ vỡ lòng

Bùi Kim tiến (Nam thanh)

1923

Nghiêm Hàm ấn quán

8o X. Piece. 2711

Bướm hoa truyện

kNguyễn Hữu tình

1922

HN. Vĩnh thành công ty in

8o Ya. Piece. 597

Bìa ca Giang nam Phụng cầu

1915

SG. Imp. De l’Union

8o Ya. 424

Ca hát các ngày lễ trong năm (catholique)

1842

8o X011. 1744

Ca ngợi đức chúa bà Maria

1907

8o Ya. 282

Ca ngợi đức chúa Giê xu

1888

8o Ya. 128

Ca từ diễn nghĩa

Trương Minh Ký

1896

8o Ya. 153

Tình non nước

Cấn Vũ Ích

1924

HN. Thuỵ Ký

8o Ya. 365

Ơn nước nợ nhà

Cao Hải Để

1924

SG. Imp. Du Centre

8o Y2 25162

Bác kiết nội gia

Cao Văn Lợi

1919

8o 021. 435

Sách tiếng thổ

Cao Xuân Thiện

1923

HN

4oX. Piece. 294

Câu hát góp

Huỳnh Tịnh Của

1897

SG

8o Ya. Piece. 40/72/115

Câu hát huê tình

Thiên Hương

1911

Sg

8o Ya. Piece. 112

Câu hát kiêm thời

Đặng lễ nghi

1915

GS

8o Ya. Piece191

Câu hát và hò góp

Đặng Tấn Tài

1915

SG

8o Ya. Piece 196

Cháng nhái kiễn tiên

Đặng Lễ Nghi

1910

SG

8o Ya. 356

Chánh tà : vãn. lục súc tranh công

1889

8o Ya. Piece. 25

Tấm gương trinh bạch

Châu minh Tạo

1925

8oR. Piece. 16399

Cours de langue annamite

Chéon (Jean Nicolas dit A.)

1904

HN, imp. Shneider

4o X. 785

Recueil de formules sino-annamite

Chéon

1905

HN. Shneider

8o X011. 1735

Chí hiếu thành tiên

Đặng Lễ Nghi

1913

SG

8o Ya. Piece. 362

Chiêu quân cống hồ

Đặng Lễ Nghi

1917

SG

8o Ya. Piece. 364

Chữ chung tình

Mai Phương dịch

1924

Hải Phòng

8o Y2. Piece. 2677

Chú lái buôn thành Venise (Shakespeare)

Nguyễn Hảo Vĩnh dịch

1920

SG.

8o Y2 24923

Chung Vô Diệm

Nguyễn Hữu Sanh

1910

SG. Shneidẻ

8o O2 1. 341

Chyenẹ đời xưa (chuyện Việt Nam)

Abel dé Michel

1888

Z. renan. 8 887

About Me

Hochiminh-City, Mien Nam, Vietnam
Tiến sĩ Sử học, giảng viên Truong Dai hoc Khoa hoc xa hoi va nhan van - Đại học Quốc gia TP.HCM